กรมส่งเสริมการเกษตร หนุนใช้กล้วยไม้ไทยในโอกาสพิเศษ ช่วยสร้างรายได้ให้เกษตรกร สยามรัฐ

สายหลวงไทย กล้วยไม้กลิ่นหอมคลายน้ำอบสปา สีชมพูหวาน ให้ดอกเป็นช่อพุ่มยาวคล้ายหางกระรอก.. เอื้องมอนไข่ กล้วยไม้ที่ให้ดอกเป็นพวงพุ่มคล้ายช่อดอกไม้ขนาดใหญ่ กลิ่นหอมผ่อนคลายคล้ายสปา .. © สำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ 2008.

15 กล้วยไม้

15 กล้วยไม้

Proudly powered by WordPress | Theme: Hike Blog by Crimson Themes.